מכרזי פיתוח 

קול קורא להצטרפות למאגר מציעים בתחום הסדנאות התיירותיות
קול קורא
סדנאות 
קול קורא להצטרפות למאגר מציעים בתחום האטרקציות התיירותיות
20/11/19 שעה 12:00 
8/12/19 שעה 15:00 
ביצוע עבודות להקמת בית ספר למחול בביה"ס התיכון מקיף ו' בב"ש
קול קורא
אטרקציות
419/2019