מכרזי פיתוח 

הורדה
מועד הגשה
סיור קבלנים
פרטי המכרז
מספר מכרז

08.12

שעה:15:00

24.11

שעה:10:00

ביצוע עבודות בנאיות(בית כנסת ומעון יום תלת כיתתי)בשכונת הפארק

612/2021

הודעה בדבר קיום מפגש מציעים נוסף באמצעות היוועדות חזותית

 

החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ מודיעה על קיום מפגש מציעים נוסף במכרז שבנדון.

ישיבת מפגש המציעים הקבועה ליום 24/11/2021 בשעה 10:00 תתקיים באמצעות היוועדות חזותית.

משתתפים המעוניינים לקחת חלק במפגש המציעים מוזמנים לעשות כן באמצעות חיבור לאפליקציית טימס (TEAMS) על פי הפרטים שלהלן:    לחצו כאן 

 

שימו לב – מפגש המציעים מהווה תנאי מוקדם להגשת הצעות למשתתפים שלא נטלו חלק במפגש המציעים הראשון. אנא הקפידו על התחברות 5 דקות טרם תחילת מפגש המציעים.

 

טלפון לבירורים: 08-6464965 (לפנות ליעל).

קול קורא ליועצים

01.12

שעה:15:00

קול קורא: מועמדים להכלל במאגר היועצים

614/2021

הודעה

לתשומת לב החברות שמעוניינות להגיש מועמדותן להיכלל במאגר היועצים של החברה הכלכלית לפיתוח באר-שבע,

עליכם לוודא קבלת המייל שנשלח על ידכם עם יעל בטלפון 08-6464965, עד המועד שנקבע להגשת המסמכים.

07.12

שעה:15:00

16.11

שעה:13:00

ביצוע עבודות שדרוג והרחבת כביש מספר 25 ושצ"פ יגאל אלון בב"ש

616/2021

09.12

שעה:15:00

לאיתור מבנה משרדים וקבלת הצעות מחיר עבור החברה הכלכלית

617/2021