מכרזי פיתוח 

קול קורא להצטרפות למאגר מציעים בתחום הסדנאות התיירותיות
קול קורא
סדנאות 
קול קורא להצטרפות למאגר מציעים בתחום האטרקציות התיירותיות
קול קורא
אטרקציות