הממונה על חופש המידע: רו"ח עומרי יוסף

מייל: omri@calcalit7.co.il

הגשת בקשה למידע לפי חוק חופש המידע דרך אתר משרד  המשפטים: לחצו כאן