דו"חות כספיים פרוטוקולים ודירקטוריון 

דו"ח כספי 2018 לחצו כאן