top of page

Iרקע על החברה 

החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע הוקמה כזרוע ביצועית של עיריית באר שבע, למימוש יוזמות כלכליות שיביאו לקידום העיר ויניבו רווחים לתושבים ולמערכת העירונית. 
החברה מנוהלת בסטנדרטים גבוהים מאוד והיא החברה העירונית היחידה בישראל בעלת תו תקן בינלאומי של ISO-9001. מאז הקמתה, החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע עוסקת בארבעה תחומים עיקריים: 
ניהול נכסים מקומיים עבור העירייה.
ניהול חניונים.
פיתוח מתחמים עירוניים.
ניהול פרויקטים על בסיס עמלה עבור העירייה.


החברה הכלכלית בוחנת ופועלת בתחומים כלכלים שיניבו רווחים לחברה ויפתחו את העיר.
החברה הכלכלית פועלת בימים אלה בכל הפרויקטים המרכזים של באר שבע לקראת הפיכתה לעיר מטרופולין מודרנית 

פרויקטים מרכזיים: 
הפרויקטים של החברה הכלכלית באים לידי ביטוי בכל הרמות שמשפיעות על חיי התושבים ואיכות החיים. במרכז העשייה בולטים פרויקטים, העתידים להפוך את בירת הנגב למטרופולין הרביעית בגודלה בישראל: 

פרויקט קרית הספורט העירוני המטרופולין:
הפרויקט כולל את האצטדיון העירוני ל 16 אלף מקומות ישיבה, היכל ספורט סגור ל 3000 מקומות, מגרשי אימונים ועוד.

פארק הייטק של באר שבע
פארק היי טק המשותף לעיריית באר שבע ואוניברסיטת בן גוריון. החברה הכלכלית ביצעה במקום את עבודות הפיתוח ותשתיות. הפארק נמצא לקראת תחילת הבניין הראשון.

פרויקט פיתוח העיר העתיקה
החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע מבצעת עבור העירייה עבודות שימור ותשתית בעיר העתיקה בהיקף שמגיע כיום ל 53 מיליון ש"ח. 
זאת על פי מדיניותו של ראש העיר להפיכת העיר העתיקה בבאר שבע  למרכז תרבות פנאי בילוי ומסחר. 

פרויקט נחל באר שבע
פארק נחל באר שבע הינו הפארק הגדול ביותר במדינת ישראל לאורך 8 ק"מ בו מוקמים מתחמים של מדשאות, אלמטנים בנוים יחודים, אמפי תיאטרון ועוד. 

פיתוח מרחב ציבורי 
החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע מבצעת עבור העיריה פרויקטים גדולים ומרכזיים בחזות העיר לפי מדיניות ראש העיר, אתנחתאות ישיבה, מופעי מים, פיתוח נוי ועוד.

חזון החברה 
הבטחת תשואה חיובית - ציבורית וכלכלית (העלאת רמת הפעילות הכלכלית ואיכות החיים), לעיר ולתושביה באמצעות שימוש מושכל במשאבים הציבוריים והפרטיים המצויים בגבולות הרשות.

bottom of page