לתשומת לבכם: חובה למלא את כל המסמכים המצורפים ולהגישם וכן המסמכים הנדרשים כמפורט בגוף מסמך המכרז במעטפה  סגורה 

רשימת מסמכים להגשת מועמדות- להורדה לחצו כאן
שאלון פרטי מועמד - להורדה לחצו כאן
אישור עיון המועמד במכרז- להורדה לחצו כאן

_________________________________________________

הורדה
מועד הגשה
נושא המכרז
מספר מכרז
שעה-15:00 21/10
ס. מנהל/ ת אגף הנדסה – תשתיות
610/2021