מבנה החברה

חברי דירקטוריון ובעלי תפקידים


מר רוביק דנילוביץ, ראש העיר ויו"ר דירקטוריון
גב' אבישג אבטובי, מנכ"לית העירייה, יו"ר הנהלה
רו"ח תומר ביטון, גזבר העירייה וחבר דירקטוריון

טל אל על, סגן ראש העיר ומחזיק תיק ההנדסה, חבר מועצת העיר וחבר דירקטוריון

תמר פוריה שרביט, מהנדסת העירייה וחברת דירקטוריון

יוסי דדוש, חבר מועצת העיר וחבר דירקטוריון
צביה סעדון, מנהלת אגף החשבות וחברת דירקטוריון  

פנינה פחימה, חברת מועצת העיר וחברת דירקטוריון

ויאסצ'לב רוזנברג, חבר מועצת העיר וחבר דירקטוריון
יעל דינר, חברת דירקטוריון
עינב וקנין-חימי, חברת דירקטוריון

חגית פאר, חברת דירקטוריון

ד"ר נתן כהן, חבר דירקטוריון ויו"ר וועדת ביקורת
עינב רוזנפלד, חברת דירקטוריון


                                                                                       

ועדת מכרזים

יוסי דדוש, יו"ר הועדה, חבר מועצת העיר

תמר פוריה שרביט, מהנדס העירייה
רו"ח תומר ביטון, גזבר העירייה
גב' אבישג אבטובי, מנכ"לית העירייה
עינב וקנין-חימי, חברת דירקטוריון

חגית פאר, חברת דירקטוריון

פנינה פחימה, חברת מועצת העיר וחברת דירקטוריון

צביה סעדון, מנהלת אגף החשבות וחברת דירקטוריון  

ועדת הנהלה וכספים 
אבישג אבטובי, מנכ"לית העירייה, יו"ר הנהלה
תמר פוריה שרביט, מהנדס העירייה
תומר ביטון, גזבר העירייה

ועדת ביקורת 
ד"ר נתן כהן

יעל דינר, חברת דירקטוריון

ויאסצ'לב רוזנברג, חבר מועצת העיר וחבר דירקטוריון

Handshake