top of page

פרויקטים בתכנון

קרית גנים

עבודות פיתוח ותשתיות להקמת שכונת קריית גנים במסגרת הסכמי הגג.

 אומדן העבודה נאמד ב- 150 מש"ח. 

העבודה כוללת: עבודות עפר ותשתיות שבוצעו בשני מגרשים.

המשך עבודה בתכנון

 צלמניה

התאמת מבנה עתיק למוזיאון למצלמות.

אומדן 4.1 מיליון ש"ח. 

המבנה ישמש מוזיאון לצילום בעיר העתיקה. מרכז בינלאומי לאמנויות הצילום שבו יוצגו מצלמות מכל התקופות, החל ממצלמות מובנות בכל מכשיר ועד לסלולר, דיגיטלי

שכונת הפארק 

החברה הכלכלית תבצע את עבודות  פיתוח ותשתיות להקמת השכונה  באומדן 525 מש"ח.

העבודות כוללות את הפיתוח התת קרקע, פיתוח כבישים מדרכות, תשתיות ועוד. 

פרויקט שדרות טוביהו 

שדרוג ופיתוח שדרות טוביהו, לרבות הוספת נתיבי נסיעה, שבילי אופניים והליכה, תאורת רחוב. אומדן 73 מש"ח.  תכנון ראשוני לכל השדרה  תכנון מפורט למקטעי ב' , ג', ד'

סדנא אתיופית 

הקמת סדנה לשימור מורשת יהדות אתיופיה באמצעות עבודות יד.  אומדן  העבודה נאמד ב- 6 מש"ח. 

הסדנא תשמש מוזאון כולל פעילות לאמנות יהדות אתיופיה

bottom of page