top of page

 שכונת פארק נחל באר שבע 

שכונת מגורים חדשה הממוקמת על פארק נחל באר-שבע בגבולה הדרומי של העיר
 

שטח התכנית כ-1,150 דונם. בתכנית כ- 4,318 יח"ד במגוון טיפוסי בינוי, החל מבניינים של שמונה קומות לאורך השדירות הראשיות, בנייה מרקמית-"בתי חצר" של חמש קומות ו"בתי שטיח" צמודי קרקע.
השכונה מתוכננת בדגש על קיימות והתאמה אקלימית, הן ברמה של טיפוסי הבינוי והמשעולים להולכי רגל והן בפריסת השטחים הפתוחים, גודלם ופתרונות השימור, מי נגר והאיגום בכל מערך השטחים הפתוחים.
השלד העירוני מגדיר רשת רחובות ראשית הכוללת שתי שדירות: השדירה המרכזית, המובילה מכביש 25 ועד לאגם ולפארק, ושדרת האורך החוצה את השכונה ממזרח למערב,  החל מהחורשה המוצעת בגבול כביש 40. לאורך השדרה ממוקמות קריות החינוך המהוות נקודות ציון בשכונה החדשה. במפגש השדרות מוצעת כיכר עירונית מרכזית. הכיכר מהווה נקודת מפגש וסביבה יפותחו מבני ציבור, חזיתות מסחריות ופעילות עירונית מגוונת.
השכונה תוכננה כמוטת הולכי רגל, רוכבי אופניים ותחבורה ציבורית. סוגי התחבורה הציבורית הצפויים לשרת את אוכלוסיית היעד כוללים קווי אוטובוס מקומיים, הסעות לבתי הספר ומוניות.
פארק לינארי להולכי רגל ואופנים חוצה את השכונה מהכניסה הראשית ועד ל"בית אשל" בצפון-מערב הפארק. הפארק הלינארי יפותח כמרחב ציבורי ייחודי בעל איכויות אקלימיות שלאורכו ממוקמים מוקדים, כמו למשל: בתי הספר היסודיים של השכונה, רחבת הכניסה לשכונה וסיום הציר מול אתר מורשת "בית אשל".   
 

bottom of page