החברה הכלכלית באר שבע - מתחמים לפיתוח
דף הבית >> פיתוח עירוני >> מתחמים לפיתוח

מתחמים לפיתוח בתכנון

החברה מקדמת השלמת טיפול בתוכניות מפורטות להשבחת נכסים וקרקעות בבעלות עיריית באר שבע לקראת שיווקם. להלן רשימת תוכניות מרכזיות שבטיפול  החברה הכלכלית. 
מתחמים לתכנון
  1. שכונת האצטדיון
  2. מתחמים נתיבות יורם
  3. מתחם בזל
  4. מגרש 25 - במרכז האזרחי
  5. מוסכי עירייה
  6. ביה"ס קורצא'ק לשעבר
  7. מתחם גאולים
  8. קצין העיר (בעיר העתיקה) 
מתחמים לפיתוח בביצוע 
החברה פועלת במספר פרויקטים כחברה מפתחת - מבצעת עבודות פיתוח בשטחים הנמכרים ע"י העירייה או ע"י מ.מ.י. הפרויקטים מבוצעים על בסיס התחשבנות עם העירייה ומ.מ.י (באמצעות היזמים ) מתשלומי היטלי פיתוח ו/או  דמי פיתוח.
פרויקטים מסוג זה הנם ארוכי טווח ומשתרעים על פני מס' שנים וכאשר אין הקבלה בין מועדי ההכנסות למועדי ההוצאות.

לחברה שלושה פרויקטים מתמשכים מסוג זה שהחלו לפני מס' שנים (בשנות ה- 90):
רמב"ם, שיכון דרום, מרכז אזרחי.