החברה הכלכלית באר שבע - מכרז מערכות מולטימדיה
דף הבית >> מכרז מערכות מולטימדיה

מכרז פומבי מס' 105/2012 למערכות מולטימדיה למרכז המבקרים באר אברהם