החברה הכלכלית באר שבע - מכרזים חדשים בפרסום
דף הבית >> מכרזים >> מכרזים חדשים בפרסום

מכרזים פעילים


 
 
מספר מכרז/ קול קורא פרטים סיור קבלנים
חובה 
מועד אחרון להגשת המכרז  הורדת המכרז
225/2017 הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות שימור שיקום ושחזור של עבודות חוץ מעטפת במבנים קיימים בלשכת התיירות, גלריית אומן בעיר באר שבע. 6/6/2017 בשעה 15:00 15/6/2017 עד השעה 15:00 חוברת המכרז

סט תוכניות מכרז
 
223/2017 לביצוע עבודות בשצ"פ הסופרים: כולל עבודות עפר, פיתוח, תשתיות מים ביוב וניקוז, עבודות גינון והשקיה, מתקני משחק ועוד בעיר באר שבע 6.6.2017 בשעה 14:00 15.6.2017 עד השעה 15:00 חוברת מכרז

מפרט טכני 

תוכניות למכרז
 
217/2017


 
לביצוע עבודות הנדסיות להקמת מבני מלתחות במתחם הספורטק בפארק נחל באר שבע
 
28/5/2017 בשעה 12:30


 
11/6/2017 עד השעה 15:00

 
להורדת חוברת במכרז לחצו 

מפרט טכני

כתב כמויות 

תוכנית תברואה 1 

תוכנית תברואה 2

תוכנית תברואה 3

תוכנית תברואה 4

אדריכלות

אדריכלות 1
אדריכלות 2
אדריכלות3 
אדריכלות 4
אדריכלות 5
אדריכלות6
אדריכלות7
אדריכלות8
אדרכילות9
אדריכלות10
אדריכלות 11
אדריכלות 12
אדריכלות 13
אדריכלות 14
אדריכלות 15
אדריכלות 16
אדריכלות 17
אדריכלות18
אדריכלות 19
אדריכלות 20
אדריכלות 21
אדריכלות 22
אדריכלות 23
אדריכלות 24
אדריכלות 25
אדריכלות 26

חשמל 

חשמל 1
חשמל 2
חשמל 3
חשמל 4
חשמל 5
חשמל 6
חשמל 7
חשמל 8
חשמל 9
חשמל 10
חשמל 11
חשמל 12
חשמל 13
חשמל 14
חשמל 15

מיזוג

מיזוג 1
מיזוג 2
מיזוג 3
מיזוג 4

מבנה דרומי

מבנה דרומי 1
מבנה דרומי 2
מבנה דרומי 3
מבנה דרומי 4
מבנה דרומי 5
מבנה דרומי 6
מבנה דרומי 7

מבנה צפוני

מבנה צפוני1
מבנה צפוני 2
מבנה צפוני 3
מבנה צפוני 4
מבנה צפוני 5
מבנה צפוני 6
מבנה צפוני 7


 
2017/055
 
הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ניהול, תיאום תכנון ופיקוח על ביצוע עבודות בפרויקט פארק המחצבה בעיר באר -שבע
 
  הוארך המועד- ראו הודעה הודעת עדכון  חדשה
 יוני 2017


הודעה למכרז

חוברת המכרזנוסח סופי

נוסח מודעת תיקון אופן ניקוד

דף שאלות תשובות 

הודעת הבהרה