החברה הכלכלית באר שבע - מכרזים חדשים בפרסום
דף הבית >> מכרזים >> מכרזים חדשים בפרסום

מכרזים פעילים


 
 
מספר מכרז/ קול קורא פרטים סיור קבלנים
חובה 
מועד אחרון להגשת המכרז  הורדת המכרז
212/2017 לביצוע עבודות שימור ושיפוץ במבנה ה"צלמניה" בעיר העתיקה בבאר שבע יתקיים ביום 4/5/2017 בשעה 11:00 מקום המפגש: במשרדי החברה.  23/5/2017 בשעה 15:00 בדיוק
להורדת החוברת המשפטית לחצו כאן

להורדת המפרט הטכני לחצו כאן

להורדת כתב כמויות לחצו כאן

להורדת התכניות:


תכנית תברואה

תכנית קונסטרוקציה 1

2

3

4

תכנית אדריכלות

תכנית חשמל 1

2

תכנית מעלית 1

2

3

תכנית מיזוג אוויר 1

2

 
208/2017 הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

זיכיון והקמה של roof heavy duty (רוף האבי דיוטי) וגב במה לאמפיפארק נחל באר- שבע- מעודכן
30/03/2017 שעה 12:00 באמפיפארק באר שבע, רחוב שלושת המצפים 1  במשרדי מנהלת פארק באר שבע יום חמישי בתאריך 18/4/2017 עד השעה 12:00 בדיוק לפרטים בדבר ההודעה

להורדת הקול קורא לחצו כאן
200/2017
 
הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

לביצוע עבודות להקמת מתחם בייקפארק בעיר באר שבע

 
20/3/2017 בשעה 9:30
 

9/5/2017 עד השעה 15:00


 

לפרטים בדבר ההודעה

חוברת שצורפה כולל חוברת משפטית מפרט טכני וכתב כמויות


חוברת משפטית להורדה לחצו כאן 

חוברת מפרט טכני- להורד

מסמכים מצורפים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31